Статистик үзүүлэлт

2019 оны байдлаар Ханз Боловсролын төвд нийт 3 багш, 1 менежер, гадаад харилцаа, санхүү, дизайнер болон маркетинг гэсэн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа төдийгүй нийт 2 танхимд өглөө орой ээлжээр хичээллэж байна.

Суралцагчдын тоо

1200

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойш

Өвөл,зуны сургалт

100 гаруй

суралцагч БНХАУ-руу богино хугацааны сургалтанд хамруулсан.

Тэтгэлэг

85

БНХАУ-руу бакалавр, магистр, хэлний бэлтгэлд зуучилсан